Komunikácia s použitím počítača alebo smartphonu prostredníctvom Cisco Webex Teams

Kompatibilný softvér Cisco Webex Teams je možné použiť pre pripojenie do plánovaného videokonferenčného spojenia vytvoreného v sieti NTI

( Cisco Webex Teams nie je súčasťou infraštruktúry NTI – je to kompatibilná medzinárodná služba ( verzia basic zdarma ) poskytovaná Cisco Inc. Výpadky Cisco Webex Teams sú oznamované na stránke výrobcu technológie: https://status.ciscospark.com )

1. Inštalácia a použitie Webex Teams na vašom PC/MAC alebo Smartphone :

 • Na počítači otvorte váš prehliadač a stiahnute si aplikáciu Cisco Webex Teams ( Tlačidlo “Download” na webe: https://www.webex.com/products/teams/index.html ) alebo na mobilných telefónoch vyhľadajte “Cisco Teams” v prostredí Android Market alebo Appstore:

Webex8

 • Po stiahnutí PC verzie spuste inštalačný súbor a začnite inštalačný proces Cisco Webex Teams podľa nasledujúcich krokov:

teams1

 

 • Vytvorte si účet vložením vašej pracovnej emailovej adresy ( prosím nepoužívajte “gmail.com” účty – pri nich môže byť obmedzený objem poskytovaných služieb )
 • Po registrácii dostanete na danú emailovú adresu aktivačný email s PIN alebo Heslom ( použite heslo podľa pokynov v emaily v nasledujúcom kroku )

teams4

 • Po aktivácii konta možete spustiť aplikáciu Webex Teams, prihlásiť sa a zvoliť ikonu “telefónu” – zelená ikona v ľavej hornej časti aplikácie

teams10

 • Zadajte SIP addresu, ktorú ste obdržali od organizátora videokonferenčného spojenia :  (napríklad vo forme 8XXX@meet.cvtisr.sk pre multikonferenčné hovory, alebo cvtiXXX@tp.cvtisr.sk pre priame spojenie so zariadenim)

teams16

 • Videohovor bude pripojený

teams18

2. Testovanie Webex Teams aplikácie:

 • Zadajte ikonu “telefónu”

teams10

 • Zadajte testovaciu adresu 8008@meet.cvtisr.sk

teams11

 • Po úspešnom spojení uvidíte modrú obrazovku s nápisom 8008 a v dolnom pravom rohu obraz vašej kamery

teams19

 • Ak máte kameru ale nevidíte obraz, respektíve ak Vám nefunguje mikrofón – zvoľte “Settings” a overte nastavenia video/audio

teams13

teams15

teams14

Pokiaľ máte nejaké dalšie otázky ohľadom použitia siete NTI a kompatibilných systémov alebo si želáte uskutočniť živý testovací hovor, kontaktujte nás:

mail: telepresence@cvtisr.sk

tel: +421 917 733 479

—-

V prípade potreby pre nájdete tento návod aj v anglickom jazyku na : https://nti.sk/teams-en