Komunikácia s použitím počítača alebo smartphonu prostredníctvom Cisco Webex Teams

S použitím softvérovej platformy Cisco Webex Teams (historický názov Cisco Spark) je možné sa prostredníctvom počítača alebo smartphonu pripojiť na rezervované multibodové videokonferenčné spojenie vytvorené cez kalendár rezervácii NTI  (SIP Adresa rezervovaného spojenia v tvare 85XX@meet.cvtisr.sk Vám bude doručená mailom pri rezervácii). V prípade spojení bod-bod je možné zadať priamo adresu videokonferenčného zariadenia v tvare cvtiXXX@tp.cvtisr.sk podľa zoznamu miestnosti.

Pozn. Platforma Cisco Webex Teams nie je súčasťou infraštruktúry NTI a nie je pod jej správou – je to externá medzinárodná služba ( v základnej verzii bezplatne ) poskytovaná Cisco Inc. , ktorá podporuje videokonferenčné volania v štadnarde SIP, ktoré sú kompatibilné s bránami a zariadeniami NTI. Prípadny výpadok služieb Cisco Webex Teams je možné overiť na stránke poskytovateľa https://status.ciscospark.com

1. Pokiaľ disponujete účtom Cisco Webex Teams alebo Cisco Webex Meeting a máte nainštalovanú aplikáciu “Teams” pre mobilnú alebo desktopovú platformu pri zadávaní adresy postupujte nasledovne:

 • Zvoľte ikonu telefónu

teams10

 • Zadajte požadovanú adresu

teams16

 • Videohovor bude spojený

teams18

 

2. Pokiaľ ešte nemáte účet Cisco Webex Teams postupujte nasledovne (registrácia, inštalácia, nastavenie a testovanie):

webex1

 • Pri registrácii zadajte svoje meno, priezvisko a emailovú adresu, čím si vytvoríte bezplatné konto Cisco Webex:

webex2

 • Na zvolenú mailovú adresu obdržíte aktivačný email, v ktorom si musíte konto aktivovať

webex4

 

 • Po aktivácii sa ukončí proces registrácie konta Cisco Webex a možeme prejsť priamo k stiahnutiu aplikácie Cisco Webex Teams pre PC ( Tlačidlo Download na https://www.webex.com/products/teams/index.html ) alebo pre mobilné platformy ( Vyhľadajte “Cisco Teams” priamo cez Android market Play alebo iOS Appstore )

Webex8

 • Po stiahnutí inštalačného súboru spustíte proces inštalácie Cisco Webex Teams:

teams1

 • Postupujte podľa krokov inštalácie:

teams2

 • Nasleduje prvé spustenie aplikácie

teams3

 • Zadajte registrovanú emailovú adresu

teams4

 • Zadajte vaše heslo zvolené v predchádzajúcich bodoch registrácie (Ak si želáte zapamätať prihlásenie na danom zariadení zadajte možnosť “Keep me signed in”ˇ)

 

Testovací hovor:

 • Pre uskutočnenie testovacieho hovoru na multipoint CVTI SR zvolte ikonu telefónu:

teams10

 • Zadajte adresu 8008@meet.cvtisr.sk

teams11

 • Pri úspešnom spojení uvidíte modrú obrazovku s označením 8008, následné obraz z Vašej kamery bude v pravom dolnom rohu

teams19

 • Pokiaľ máte pripojenú kameru a nevidíte pri testovacom hovore vlastný obraz preverte si nastavenia aplikácie v ľavom hornom roh – “Settings”

teams13

 • Postupujte do nastavení videa a zvoľte zariadenie, ktoré má posielať obraz – pripojenú webkameru – obraz sa po voľbe zobrazí v náhľadovom okne

teams15

 • V prípade ak máte problém s mikrofónom alebo s prehrávaním zvuku v aplikácií – zvoľte “audio settings” a nastavte príslušné zariadenie mikrofónu a výstupného zvuku

teams14

 

Po realizácii týchto krokov máte už všetko nastavené a môžete sa vrátit na krok 1. tohto návodu a vykonať reálny hovor.

 

V prípade ak chcete vopred otestovať funkčnosť vašej inštalácie aj s reálnou osobou neváhajte nás kontaktovať:

mail: telepresence@cvtisr.sk

tel: +421 917 733 479

—-

V prípade potreby pre nájdete tento návod aj v anglickom jazyku na : https://nti.sk/teams-en